ททท.เชียงใหม่ ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว “เชียงใหม่สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ‘ลด โลก เลอะ’”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ อำเภอแม่วาง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความรับผิดชอบต่อสถานที่ที่เดินทางไปท่องเที่ยว ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม ด้วยการดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะในสถานที่ท่องเที่ยว ในชื่อ “เชียงใหม่ สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ‘ลด โลก เลอะ’” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างความตระหนักแก่นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคม เพื่อให้เกิดการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดขึ้นพร้อมกันทุกสำนักงานในประเทศทั้ง 45 สำนักงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย และเพื่อต่อยอดแคมเปญ Amazing ไทยเท่ ภายใต้แนวคิด “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอแม่วาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมาย อาทิ น้ำตกแม่วาง น้ำตกแม่สะป๊อก น้ำตกผาหมอน ปางช้างต่างๆ และโครงการหลวง ได้แก่ โครงการหลวงแม่สะป๊อก โครงการหลวงทุ่งหลวง โครงการหลวงขุนวาง และโครงการหลวงแม่แฮ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หวังว่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่ กระตุ้นและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเกิดการลด/เลิก ทิ้งขยะหรือไม่สร้างขยะในสถานที่ที่ไปท่องเที่ยว และต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมจนบรรลุผลสำเร็จไปด้วยดี ณ โอกาสนี้ด้วย”

การจัดกิจกรรม “เชียงใหม่สดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ‘ลด โลก เลอะ’” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์ OTOP ตำบลแม่วิน หมู่ 6 ซึ่งจะมีผู้ร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วน และจิตอาสารวมประมาณ 500 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *