พัฒนาการลำพูน นำสื่อและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮาหละปูนเจ้า”

สำนักงานพัฒนาการจังหวัดลำพูน กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน Press Tour “มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า” ซึ่งเป็นกิจกรรมคาราวานแรลลี่เชิงท่องเที่ยว โดยนำสื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว โดยพาหนะรถยนต์ จำนวน 30 คัน ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของทั้ง 33 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่จริง ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดลำพูน และสามารถประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการส่งเสริมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า “จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลได้ส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวรอง คู่กับเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการพัฒนาความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ทั้ง 33 หมู่บ้าน  ซึ่งได้รับการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ  เพิ่มศักยภาพในการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดลำพูน  ให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งยังทำให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงเสน่ห์ที่น่าประทับใจของทั้ง 33 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ด้วยการลงไปสัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และสินค้า OTOP ที่มีอัตลักษณ์น่าสนใจของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่จริง  เพื่อให้สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อม และ จุดเด่นต่างๆ ต่อนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะส่งผลให้ หมู่บ้านท่องเที่ยว  OTOP นวัตวิถีของจังหวัดลำพูนทั้ง  33 หมู่บ้านเป็นที่รู้จักและสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน  สร้างความเข้มแข็งของแต่ละหมู่บ้านให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน  รวมถึงบุคลากรในพื้นที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  ผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน  เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ในทุกมิติ”

โครงการดังกล่าว ถือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน รวมไปถึงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว อีกทั้งยังใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ ส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ได้อยู่ในชุมชน และไม่ต้องนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน

โครงการนี้ยังมุ่งเน้นให้ชุมชนได้พัฒนาตนเองในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ และมีคุณค่า เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายเงินในทุกิจกรรมของชุมชน ทำให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชน คนในชุมชนทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง

จังหวัดลำพูน มีหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 33 หมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการในการค้นหาเสน่ห์ของหมู่บ้าน มีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหมู่บ้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และค้นหาอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์เตรียมการสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *