พัฒนาการลำพูน เปิดตัวโครงการ “มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า” พร้อมเตรียมนำสื่อฯ ร่วมคาราวานแรลลี่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีในพื้นที่

สำนักงานพัฒนาการจังหวัดลำพูน กรมการพัฒนาชุมชน เตรียมจัดงาน Press Tour “มาเต๊อะ มาแอ่ว บ้านเฮา หละปูนเจ้า” ซึ่งเป็นกิจกรรมคาราวานแรลลี่เชิงท่องเที่ยว โดยนำสื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว โดยพาหนะรถยนต์ จำนวน 30 คัน ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวของทั้ง 33 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในพื้นที่จริง และสามารถประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการส่งเสริมต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีได้

โครงการดังกล่าว ถือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน รวมไปถึงการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของชุมชนในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว อีกทั้งยังใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มาแปลงเป็นรายได้ ส่งผลให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ได้อยู่ในชุมชน และไม่ต้องนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน

โครงการนี้ยังมุ่งเน้นให้ชุมชนได้พัฒนาตนเองในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชนที่มีเสน่ห์ และมีคุณค่า เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายเงินในทุกิจกรรมของชุมชน ทำให้รายได้กระจายอยู่ในชุมชน คนในชุมชนทุกคนมีความสุข เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างแท้จริง

จังหวัดลำพูน มีหมู่บ้านตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 33 หมู่บ้าน ซึ่งได้ผ่านกระบวนการในการค้นหาเสน่ห์ของหมู่บ้าน มีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในหมู่บ้าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และค้นหาอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์เตรียมการสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์ตรงในการได้สัมผัสกับอัตลักษณ์ของภูมิปัญญา วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงสินค้า OTOP   ของแต่ละหมู่บ้าน ได้ร่วมกิจกรรมอันจะก่อให้เกิดความประทับใจกับการท่องเที่ยวในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีตลอดเส้นทางทั้ง 8 อำเภอ ในระยะเวลา 3 วัน 2 คืน และสามารถนำประสบการณ์ที่น่าประทับใจไปบอกต่อเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้มากขึ้นต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *