พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว OTOP Village พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวิถีชุมชน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว OTOP Village จังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมสำรวจหมู่บ้านท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักโดยผ่านช่องของสื่อมวลชนหลากหลายแขนง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ตามนโนบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ อันจะนำไปสู่การสร้างความสุขอย่างยั่งยืนแก่ทุกชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง โดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าและคุณค่า ภายใต้การบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยการดำเนินงานโครงการดังกล่าวในระยะที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง สามารถส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวและเกิดการรวมพลังชุมชนในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า ช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งกิจกรรม FamTrip ดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการหมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว  OTOP Village 8 เส้นทาง (จังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่

1.บ้านต้นเปา หมู่ 1 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวชมหมู่บ้านทำกระดาษสาที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ พบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทำจากกระดาษสานานาชนิด พร้อมร่วม workshop ทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากกระดาษสาด้วยตนเอง

2.บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านที่มีจุดเด่นด้านธรรมชาติที่สวยงาม มีจุดชมวิวม่อนดอยลางที่สามารถมองเห็นได้รอบตัว 360 องศา พร้อมชมทะเลหมอกยามเช้าที่แสนสวยงาม ชมการผลิตและทดลองชิมชาอัสสัม ชาท้องถิ่นที่ปลูกในพื้นที่กว่า 100 ปี จิบกาแฟรสชาติดีที่ปลูกและเก็บเกี่ยวในพื้นที่ รวมทั้งนอนพักโฮมสเตย์ฟังเสียงธรรมชาติรอบตัว

3.บ้านถ้ำง๊อบ หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมประวัติศาสตร์การต่อสู้ของกองพล 93 ซึ่งเป็นชาวจีนยูนนาน ที่อพยพหนีภัยสงครามจากประเทศจีนเข้ามาอยู่ในพื้นที่ ชมความงดงามของผาแดงที่เป็นหน้าผาสีแดงอิฐขนาดใหญ่ ชมความงดงามของจุดชมวิวทะเลหมอกซุ่ยถัง สัมผัสทะเลหมอกที่สวยงามลอยเป็นแพสีขาวขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้า พร้อมรับประทานอาหารจีนยูนนานที่แสนอร่อย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *