จังหวัดลำพูนจัดงาน “เปิดม่านเมืองลำพูน” หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

จังหวัดลำพูนจัดงาน “เปิดม่านเมืองลำพูน” หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชูผลงานผลิตภัณฑ์ของดี 33 หมู่บ้าน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างชื่อและรายได้ให้จังหวัด

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 22 ต.ค.61 ที่บริเวณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดม่านเมืองลำพูน” ซึ่งสำนักงานพัฒนาการจังหวัดลำพูน กรมการพัฒนาชุมชน จัดขึ้นเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านกระบวนการประชาคม การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในแต่ละท้องถิ่น โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

เพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ มีประชาชนและหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยตลอดการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน จะมีการจำลองกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั้ง 33 หมู่บ้าน

การแสดงศิลปะวัฒนธรรม รวมไปถึงการสาธิตอาหารพื้นเมือง เพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงเสน่ห์ที่น่าดึงดูดของแต่ละหมู่บ้าน อีกทั้งยังมีการประกวดการนำเสนอกิจกรรมจำลองหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และยังถือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของชุมชนไปพร้อมกันด้วย


นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลได้ส่งเสริมให้จังหวัดลำพูนพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวคู่กับเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างจังหวัดเชียงใหม่ มีการพัฒนาความพร้อมในการรองรับได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 33 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ เพิ่มศักยภาพในการรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนมากขึ้น เร่งประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดลำพูน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ทั้งในด้านข้อมูลการท่องเที่ยว วิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม การจำลองกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของทุกหมู่บ้านทาไว้ในที่เดียว ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมงานได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลของชุมชนต่างๆ ได้ครบทุกด้าน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวของหมู่บ้านต่างๆ ร่วมกันอีกด้วย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะส่งผลทำให้หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีของจังหวัดลำพูนทั้ง 33 หมู่บ้าน เป็นที่รู้จักและสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ภายในชุมชน สร้างความเข้มแข็งของแต่ละหมู่บ้านให้เกิดความสุขที่ยังยืน รวมไปถึงบุคลากรในที่มีศักยภาพในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผลิตสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนเกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้ในทุกมิติ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *