เปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านปางต้นฆ้อง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ชูจุดเด่นเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน และธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์สวยงาม

อำเภอแม่อายร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย จัดงานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันที่ 19 กันยายน 2561

ด้านนางสุรีย์มาศ กล่อมกมล พัฒนาการชุมชนอำเภอแม่อาย ได้กล่าวรายงานเปิดตัวชุมชน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านปางต้นฆ้อง หมู่ที่ 1ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ณ ม่อนดอยลาง หมู่ที่ 1 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

บ้านปางต้นฆ้องได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเป้าหมายชุมชนท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาประเทศภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างซุงชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และรายได้ให้แก่ชุมชนที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว

 โครงการชุมชน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) มีเป้าหมายในการพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนโดยใช้ทุนของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นด้านอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ามาเยี่ยมเยือน จนนำไปสู่การใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่งเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนไป จำหน่ายนอกชุมชนและทำให้เกิดรายได้เฉพาะรายเฉพาะกลุ่มเท่านั้น

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ โต เชิญเจ้า ฟ้อนใบเมี่ยง ฮอมปอยและนกกิ่งกะลา ที่บ่งบอกถึงศิลปวัฒนธรมมพื้นถิ่นของบ้านปางต้นฆ้อง เยี่ยมชมซุ้มจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ได้แก่ 1. กลุ่มน้ำผึ้ง 2. กลุ่มชา 3. กลุ่มชาหมัก 4. กลุ่มจักสาน 5. กลุ่มไวน์ 6. กลุ่มพุ่มเงินพุ่มทอง/ตุง 7. กลุ่มตีมีด 8. กลุ่มผักพื้นบ้าน 9. กลุ่มขนมพื้นบ้าน 10. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ ได้แก่ 1. กลุ่มจักสาน 2. กลุ่มพุ่มเงินพุ่มทอง/ตุง 3. การจัดแสดงชุดชนเผ่า ปะหล่อง/ไทใหญ่ ร่วมรับประทานอาหารพื้นถิ่นที่ประกอบด้วยเมนู 1. ยำสองแผ่นดิน 2. หลามไก่ 3. แกงผักฮักดอย 4. หมูห่มหมอก 5. นำพริกตะวันแดง 6. แก้วลอยน้ำ และของที่ระลึก ได้แก่ ชาอบแห้ง

สำหรับจุดเด่นของบ้านปางต้นฆ้อง อยู่ที่ธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยได้แก่ ดอยลาง จุดชมวิว 3 แผ่นดิน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ไกลถึงประเทศเมียนมาที่อยู่ใกล้เคียง รวมถึงหากอากาศเปิดก็สามารถมองได้ไกลถึงจังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ยังมีรังปืนขุนส่า ซึ่งในอดีตราชายาเสพติดของโลกเคยใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็นฐานที่มั่น และยังคงหลงเหลือร่องรอยเอาไว้จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ความมีมิตรไมตรีของคนในพื้นที่ และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบ ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของบ้านปางต้นฆ้องที่รอนักท่องเที่ยวมาสัมผัส

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *