รองผู้ว่าฯ พร้อมชลประทานเชียงใหม่ แถลงสรุปสถานการณ์แม่น้ำปิง หลัง “เบบินคา” พัดผ่าน ย้ำตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ได้รับผลกระทบ เตรียมถอดบทเรียนเพื่อรับมือเหตุการณ์ในอนาคต

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสำนักงานชลประทานที่ 1 และโครงการชลประทานเชียงใหม่ แถลงสรุปสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง และลำน้ำสาขา หลังจากพายุเบบินคาพัดผ่าน ซึ่งได้มีการบริหารจัดการน้ำจนทำให้ตัวเมืองเชียงใหม่ไม่ได้รับผลกระทบ พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เตรียมถอดบทเรียนและสร้างการรับรู้แก่ประชาชน เพื่อรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หลังเกิดข่าวลือจนประชาชนตื่นตระหนก

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวสรุปสถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิง และลำน้ำสาขา จากผลกระทบของพายุเบบินคาที่พัดผ่านพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “จนถึงขณะนี้สถานการณ์น้ำในจุดวัดระดับ P1 สะพานนวรัฐอยู่ในระดับทรงตัวแล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน และไม่มีการปิดบังข้อมูลกับประชาชนอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางชลประทานและเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีเอกสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำแก่ประชาชน แต่กลับมีข่าวลือจากการอ่านข้อมูลไม่ละเอียด สรุปเพียงว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จากอำเภอแม่แตงจะไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ในเวลาตีสาม ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่ประชาชน มีการขนย้ายสิ่งของและยานพาหนะขึ้นที่สูง และไปเฝ้ารอดูแม่น้ำปิงที่จุด P1 สะพานนวรัฐเป็นจำนวนมาก ทั้งๆ ที่ในประกาศของทางราชการมิได้แจ้งเตือนให้ประชาชนขนย้ายสิ่งของ หรือระบุว่าน้ำปิงจะล้นฝั่งแต่อย่างใด

จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้ต้องมีการถอดบทเรียน โดยการสร้างความตระหนักและรับรู้ให้กับประชาชน และอย่าให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนกจากข้อมูลข่าวสารที่แจ้งออกไป โดยในอนาคตจะมีการกำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานในการแจ้งข่าวสารให้แก่ประชาชน คือ 1. การประกาศข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์น้ำก่อน ถ้าระดับน้ำมีการเพิ่มระดับ 2.แจ้งเตือนภัยหากสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤติ 3.ประกาศภัยพิบัติหากสถานการณ์รุนแรง พร้อมตั้งวอร์รูม ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ และขั้นตอนสุดท้ายคือ การอพยพ เพราะทางการจะไม่ยอมให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันขาด วอนประชาชนช่วยอ่านประกาศของทางราชการให้ครบถ้วน และอย่าตื่นตระหนกกับสถานการณ์จนกว่าจะมีประกาศจากทางราชการตามลำดับขั้นที่ได้แจ้งไป

นายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่

ด้านนายจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำ SWOC1 ที่ดำเนินการเรื่องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่สถานี P.67 บ้านแม่แต อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งระดับน้ำสูงสุดอยู่ที่ 394.68 ลบ.ม.ต่อวินาที โดยได้มีการพร่องน้ำ 4 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้สถานการณ์ลดลง ต่อมาที่ฝายแม่แฝก-แม่งัด อ.แม่แตง ก็ได้มีการตัดยอดเพื่อพร่องน้ำลง 15 ลบ.ม.ต่อวินาที แล้วสองลำน้ำดังกล่าวได้เข้ามาที่ P.67 บ้านแม่แต ก่อนจะไหลมาสมทบกับน้ำแม่ริม อีก 40 ลบ.ม.ต่อวินาที 432 ลบ.ม.เศษต่อวินาที  ซึ่งเกณฑ์ที่วางไว้คือ 450 ลบ.ม.ต่อวินาที ถือว่าน้ำน้อยกว่าการคาดการณ์ไว้ และเมื่อประเมินว่าน้ำจะเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ในเวลาตีสาม ทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำฯ จึงได้มีประกาศสถานการณ์เรื่องน้ำให้ประชาชนได้รับทราบ

ทั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้วิเคราะห์สถานการณ์ตลอดเวลา โดยบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจ โดยตัดยอดน้ำหรือพร่องน้ำเข้าคลองแม่แตง ทำให้คลองมีปริมาณน้ำจำนวนมาก แต่น้ำจำนวนนี้ก็ไม่ได้ก่อผลกระทบอะไรกับลำน้ำแม่แตง และการพร่องน้ำในฝายแม่แฝก-แม่งัด ปริมาณ 15 ลบ.ม.ต่อวินาที ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำและลำคลองส่งน้ำ เพราะก่อนหน้านี้ได้เคลียร์ร่องน้ำไว้ก่อนแล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบ ต่อมาทางชลประทานได้ทำการตัดยอดน้ำที่จะไหลเข้ามายังพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้เกิดพื้นที่ช่องว่าง รองรับน้ำ 4 ล้าน ลบ.ม. โดยเปิดประตูระบายน้ำท่าวังตาล และล่าสุดเมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ระดับน้ำแม่แตงเริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ และน้ำแม่ริม เริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าในน้ำแม่ปิง มวลน้ำก้อนใหญ่ได้เคลื่อนผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว โดยการระบายผ่านประตูระบายน้ำ ที่มีส่วนช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเริ่มผันน้ำตั้งแต่เวลา 03.00 – 12.00 น.ของวันที่ 19 สิงหาคม 2561

ขณะที่นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า อย่างไรก็ดีพายุเบบินคา ได้เพิ่มน้ำในเขื่อนให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ถึง 9.6 ล้าน ลบ.ม. ถือว่าได้น้ำจำนวนมาก แม้ว่าหลายแห่งจะเกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก แต่น้ำก็เข้าเขื่อนจำนวนมากเช่นกัน นอกจากนี้ทางชลประทาน ได้ประสานทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านข้อมูลของประตูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำทุกจุดในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อจะนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผล เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมป้องกันในอนาคตอย่างไร รวมถึงการขุดลอกท่อระบายน้ำในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่า น้ำที่เคยท่วมบนถนนท่าแพ ถนนราชดำเนิน และถนนที่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจในตัวเมืองเชียงใหม่ ขณะนี้ได้ขุดลอกไปแล้ว ทำให้ฝนตกหนักในห้วงที่ผ่านมานั้นน้ำไม่ท่วมอีก

นอกจากนี้ ผลจากการพร่องน้ำออกจากประตูระบายน้ำ มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากพบว่ามีประชาชนที่ออกหาปลาริมแม่น้ำปิง บางคนได้เข้ามาที่ประตูระบายน้ำ เพราะเห็นว่าน้ำลด แล้วมุดเข้าไปที่ประตูระบายน้ำเพื่อจะหาปลา ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบประตูระบายน้ำก่อนทำการเปิด จึงทำให้ไม่มีใครได้รับอันตราย ดังนั้นจึงขอเตือนประชาชนในเรื่องการหาปลาริมแม่น้ำให้ระวังอันตรายไว้ด้วย เพราะบางครั้งอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

“สิ่งที่เราได้จากการถอดบทเรียนจากผลกระทบพายุเบบินคาในครั้งนี้ แม้ว่าจะมีการเตรียมการมาอย่างดี แต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพราะอย่างที่รองผู้ว่าฯบอกเมื่อตอนห้าทุ่มวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากไปมุงเต็มจุดวัดน้ำสะพานนวรัฐ ทางเราต้องรีบไปชี้แจงให้ทราบว่าทางศูนย์ปฏิบัติการฯ เองมีเครื่องมือ มีการบริหารจัดการพร้อม เรามีข้อมูลที่ครบถ้วนแต่ไม่ได้สื่อสารออกไปให้ประชาชนรู้ จึงทำให้เกิดความตระหนกกันมาก และอีกอย่างคือเรื่องของน้ำนี้มันพลิกไวไปทุกชั่วโมง ทุกนาที อย่างไรก็ดีสิ่งที่ได้จากครั้งนี้เราก็จะถอดบทเรียนไว้แก้ไขในการรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต และต่อไปจะใช้ที่ SWOP1 นี้เป็นที่แถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนด้วย เพื่อที่จะไม่ให้เกิดข่าวลือเหมือนครั้งนี้”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *