คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดนิทรรศการให้ความรู้โรคมะเร็งตับพร้อมตรวจคัดกรองหามะเร็งตับ

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยศัลยศาสตร์โรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับเพื่อให้ความรู้ด้านโรคมะเร็งตับ พร้อมตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยมะเร้งตับเพื่อเป็นแนวทาง ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานผศ.นพ.สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี หัวหน้าโครงการปลูกถ่ายตับ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และหน่วยศัลยศาสตร์โรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.เปิดเผยว่า มะเร็งตับเป็นโรคที่มีความสำคัญที่พบได้บ่อยในประชากรทั่วโลก และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้มากที่สุด ซึ่งผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในระยะแรกมักไม่ค่อยมีอาการแสดง กว่าจะได้รับการวินิจฉัยครั้งแรก ก็มักอยู่ในระยะท้ายของโรค การเกิดมะเร็งตับมีปัจจัยเสี่ยงได้แก่ภาวะตับแข็ง จากทุกสาเหตุคือไวรัสตับอักเสบ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิดบีและซี สารพิษอะฟลาทอกซิน โรคทางพันธุกรรมและเมตาบอลิกต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน การได้รับยาหรือสารเคมีบางชนิด โดยในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ แต่เมื่อเป็นมากขึ้นอาจมีอาการปวดท้อง ท้องบวมขึ้น น้ำหนักตัวลดลง เบื่ออาหาร ไม่รู้สึกอยากอาหาร รู้สึกอ่อนเพลีย มีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ คลำพบก้อนที่บริเวณตับ ตัวเหลืองและตาเหลือง การวินิจฉัยโรคมะเร็งตับ การซักประวัติและการตรวจร่างกาย การตรวจเลือดดูการทำงานของตับ ไวรัสตับอักเสบ และสารบ่งชี้มะเร็งตับ การตรวจทางรังสีที่ตับและช่องท้อง เช่น การตรวจอัลตราซาวด์ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การตัดชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยา การรักษามะเร็งตับจะขึ้นกับสภาวะความรุนแรงของโรค ขนาดและลักษณะของเซลล์มะเร็ง ระยะของโรคและการแพร่กระจายของมะเร็ง รวมถึงสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย โดยแพทย์จะพิจารณาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย

การรักษาที่ดีที่สุดสำหรับมะเร็งตับ คือ การป้องกันและตรวจคัดกรองหามะเร็งตับ เนื่องจากมะเร็งตับเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี ผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีจึงมีโอกาสเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับสูง ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีควรต้องเข้ารับการตรวจการทำงานของตับและตรวจคัดกรองมะเร็งตับ โดยหวังว่าโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ การป้องกัน การคัดกรองโรค รวมถึงการดูแลรักษาโรคมะเร็งตับ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถอธิบายให้ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนมีความเข้าใจโรคมะเร็งตับได้อย่างถูกต้อง

นิทรรศการในครั้งนี้ จัดให้มีการบรรยาย เรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งตับ และการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ โดยมี รศ.นพ.ไตรจัก ซันดู อาจารย์พิเศษหน่วยศัลยศาสตร์โรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,ผศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์โรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.,ผศ.นพ.สัณหวิชญ์ จันทร์รังสี  อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์โรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ,อ.นพ. วรกิตติ ลาภพิเศษพันธ์ คณาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์โรคตับ ตับอ่อนและทางเดินน้ำดี ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. และมีการเสวนาเรื่อง มะเร็งตับ รักษาหายได้จริงหรือ โดยผู้ป่วยที่เคยเป็นโรคมะเร็งตับ จำนวน 10 ท่าน พร้อมมีการคัดกรองอัลตร้าซาวด์ (Screening ultrasound) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *