จังหวัดเชียงใหม่ ชวนประชาชนจับจ่ายซื้อสินค้าภายในงาน “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” 17 – 19 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “ตลาด นัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล หวังส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้” ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมุ่งหวังส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP SMEs ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุง ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการบริการ การจัดการภายในองค์กร และการยกระดับผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสามารถแข่งขัน ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และขับเคลื่อนประเทศชาติ ตามยุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” มุ่งเน้นการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน เพิ่มกําลังซื้อขายในประเทศ สร้างความสมดุล และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ จึงเป็นช่องทางหนึ่ง ที่จะช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาดแก่ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ของจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเพิ่มรายได้และช่องทางการตลาดให้แก่ ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรรมด้านหัตถกรรม เข้าร่วมจัดแสดงและ จําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวนทั้งสิ้น 50 ราย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาภาคประชารัฐในทุกภาคส่วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *