ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอสันกำแพง ตรวจเยี่ยมชุมชน OTOP

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอสันกำแพง ตรวจเยี่ยมชุมชน OTOP นวัตวิถี ผลักดันชุมชนบ้านป่าตาลเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านชาวยอง ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น หวังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุมชน OTOP นวัตวิถี ที่ บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอนุพงษ์ วาวงค์มูล นายอำเภอสันกำแพง นายราเชนทร์ หนุนแปง พัฒนาการอำเภอ นายวิทยา ประสงค์ทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลบวกค้าง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันขายสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้ตามความต้องการ (Demand Driven Local Economy) โดยดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน แล้วใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ นอกจากนี้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวและลูกหลานยังอยู่ร่วมกัน โดยไม่ต้องแข่งขันนำผลิตภัณฑ์ออกไปขายนอกชุมชน เป็นชุมชนท่องเที่ยว ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ชวนกันคิด ชวนกันทำ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูด และมีคุณค่าเพียงพอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน เพื่อกระจายรายได้ให้คนในชุมชน

ชุมชนบ้านป่าตาลเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายยอง โดยบรรพบุรุษอพยพมาจากสิบสองปันนาเมื่อสองร้อยปีก่อน มีการอนุรักษ์ประเพณี วีถีชาวยองตั้งแต่ ภาษาพูด การแต่งกาย อาหาร และศิลปวัฒนธรรม โดยจังหวัดเชียงใหม่จะตั้งเป้าหมายให้ชุมชนบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านชาวยอง ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในชุมชน คือ วัดป่าตาล โดยมีพระสิงห์ยองอายุกว่า 105 ปี นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเรียนรู้ภายในวัด เช่น พิพิธพันธ์ชาวยอง ชมรมสมุนไพร แหล่งทอผ้าซิ่นยอง และสถานที่ถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมหมู่บ้าน โดยจะมีขัวแตะไว้สำหรับเดินข้ามไปถ่ายรูป และมีชุดผ้าซิ่นไว้คอยเปลี่ยนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิง เพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก , เฮือนเจ้นขุนหมวกกะโล่ , กลุ่มบัวซอนผ้าฝ้าย , เฮือนใจยอง (อาหารพื้นเมือง) , สวนหลวงป้อ (อาหารพื้นเมือง) , สวนมะนาว , หนองหลวง และสวนพิพัฒนศิริ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในชุมชน คือ ผ้าซิ่นผืน ยาดมสมุนไพร ผ้าฝ้ายทอมือ กล่องข้าวจากใบตาล ไม้ไผ่สาน กระดาษสา โคมจากกระดาษ หมวกกะโล่ ผ้าฝ้ายสำเร็จรูป และเสื้อผ้าสำเร็จรูปพื้นเมือง เป็นต้น

สำหรับ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นั้น เป็นโครงการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้แก่ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยว ทั้งเมืองหลัก เมืองรอง และภายในชุมชน ให้มีความโดดเด่น และมีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว ตลอดจน พัฒนาให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ของแต่ละพื้นที่ให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *