เชียงใหม่เจ้าภาพการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 50

เชียงใหม่ – เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา พลเรือเอกจุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นประธานใน พิธีเปิดการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 50 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อดีตนายกไลออนส์สากล อดีตกรรมการอำนวยการไลออนส์สากล ผู้ว่าการภาคฯ อดีตประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ อดีตผู้ว่าการภาคฯ ประธานสภาผู้ว่าการภาคฯ และประธานจัดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 50 ท่ามกลางสมาชิกไลออนส์ทั่วประเทศ และสื่อมวลชนจำนวนมาก

 
Image00237พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีไลออนส์ไทย ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ความว่า “อุดมคติของไลออนส์นี้ มีความสำคัญยิ่ง เพราะการใดก็ตามที่ทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และด้วยความตั้งใจจริง การนั้นย่อมสำเร็จด้วยดี และผลที่ได้ย่อมเป็นผลในทางสร้างสรรค์ คือเป็นความดี ความเจริญโดยแท้จริง จึงขอให้มวลสมาชิกของไลออนส์ได้รักษาอุดมคตินี้ไว้ให้มั่นคง เพื่อให้สโมสรแห่งนี้ มีชื่อเสียงที่ยิ่งดี ยิ่งเด่น ยิ่งเป็นที่นิยมกว้างขวาง และยิ่งเป็นประโยชน์ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด” และทรงรับสโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปีพุทธศักราช 2506 นับเป็นสโมสรแห่งแรกของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสให้เข้าถึงโครงการต่าง ๆ ของไลออนส์สากล ไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข ได้แก่ การดูแลเรื่องสายตา จัดหาแว่น จนถึงส่งผู้ที่เป็นต้อกระจก และโรคร้ายอื่น ๆ เข้าผ่าตัด โดยไลออนส์รับอุปการะค่ารักษาพยาบาล การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ด้านการศึกษา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนี้จัดพิมพ์ถึงเล่มที่ 40 และฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 21 การให้ทุนเรียนแก่ผู้ขาดแคลน การฝึกวิชาชีพ และด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่ต่าง ๆ อีกมาก ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ กิจกรรมของไลออนส์ให้บริการประชาชนทุกชุมชนที่สโมสรตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคจึงเป็นการบริการที่ครอบคลุมทั้งประเทศ เป็นที่นิยม ยกย่อง และเชื่อถือจากประชาชนทั่วไปเพราะพึ่งได้จริง อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือราชการอีกทางหนึ่ง

 
Image00274ขณะนี้มีสโมสรไลออนส์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศจำนวน 267 สโมสร ประกอบด้วย 6 ภาครอง แบ่งเป็น ภาค 310-เอ1 จำนวน 33 สโมสร ภาค 310-เอ2 จำนวน 37 สโมสร ภาค 310-บี จำนวน 35 สโมสร ภาค 310-ซี จำนวน 43 สโมสร ภาค 310-ดี จำนวน 69 โมสร และภาค 310-อี จำนวน 50 สโมสร มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 7,591 คน มีสโมสรเยาวชนลีโอ 40 สโมสร และมีสมาชิก 873 คน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 สโมสรไลออนส์สากลจะมีอายุครบ 100 ปี อีกด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *