สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานวันความหลากหลายทางชีวภาพ และวันเต่าโลก ประจำปี 2561

สวนสัตว์เชียงใหม่ต้อนรับวันความหลากหลายทางชีวภาพ และวันเต่าโลก นักท่องเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจสนุกสนาน พร้อมรับความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและเต่าสายพันธุ์ต่างๆ ณ บริเวณหน้าส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 นี้

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day of Biological Diversity) เพื่อรำลึกถึงวันที่อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเริ่มมีผลบังคับใช้ ความหลากหลายทางชีวภาพหมายถึง สิ่งมีชีวิตนานาชนิด เช่น พืชและสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันตามหน่วยของพันธุกรรมและสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นสายพันธุ์ หากถิ่นที่อยู่อาศัยมีความแตกต่างกันมากเพียงใดก็ยิ่งมีสิ่งชีวิตหลากหลายมากยิ่งขึ้น

วันเต่าโลก มีที่มาจากใน ปี ค.ศ. 2000 American Tortoise Rescue ซึ่งเป็นหน่วยงานช่วยเหลือเต่าที่ได้รับบาดเจ็บทั้งเต่าธรรมชาติและเต่าที่เป็นสัตว์เลี้ยง ได้เป็นผู้ริเริ่มในการให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์เต่า จึงกำหนดให้ วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันเต่าโลก World Turtle Day โดยมีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้ให้ความรู้เกี่ยวกับ เต่าน้ำและเต่าบก ผลกระทบจากมนุษย์และการอนุรักษ์เต่า โดยในต่างประเทศมีการศึกษา วิจัย และอนุรักษ์เต่ากันอย่างแพร่หลายและในทุกปี จะมีการจัดงาน World Turtle Day ในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ การอนุรักษ์ และการเพิ่มพันธุ์เต่า เป็นต้น

นายวุฒิชัย ม่วงมัน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องด้วยองค์การสวนสัตว์ฯ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ.2557 ซึ่งองค์การสวนสัตว์เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการฯ ที่มีหน้าที่ในการดำเนินการให้ประเทศไทยมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยสอดคล้องกับพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และข้อมติของสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศในการอนุวัตตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

 

ดังนั้นทางสวนสัตว์เชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การสวนสัตว์ สำหรับกิจกรรมที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดขึ้นเพื่อนต้อนรับนักท่องที่มาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ เนื่องในวันความหลากหลายทางชีวภาพ และวันเต่าโลก นั้น ทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรม เช่น

 

1. นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพและความรู้เกี่ยวกับเต่า สายพันธุ์ต่างๆ
2. ความรู้เกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์เต่าของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้สำเร็จ 3 ชนิด
คือ เต่าหกเหลือง เต่าหกดำ และเต่าเหลือง
3. พบกับตัวอย่าง กระดองเต่าซูคาต้า และเต่าหกดำ
4. กิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถานรับของรางวัลน่ารักๆจากสวนสัตว์เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *