รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จัดวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและได้นำเสนอแนวทางให้พยาบาลทั่วโลกร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบ ต่อสุขภาพประชาชน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปีสภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International Council of Nurses) ได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและได้นำเสนอแนวทางให้พยาบาลทั่วโลกร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบ ต่อสุขภาพประชาชนโดยสื่อสารผ่านองค์กรสมาชิกพยาบาล ดังนั้นฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี 2561ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2556ระหว่างเวลา09.00 – 12.00 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. หรรษา เทียนทองรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เปิดเผยว่าในปีนี้สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดการจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล  ภายใต้คำภายใต้หัวข้อ พยาบาล: เสียงแห่งพลัง- สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน ( NURSES: A Voice to Lead – Health is a human right)โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เผยแพร่ประวัติและผลงานของบุคลากรทางการพยาบาลที่ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับนานาชาติ การให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคแก่ประชาชนผู้มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ การให้บริการตรวจสุขภาพ อาทิบริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดดัชนีมวลกาย ตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย การตรวจเต้านมด้วยตนเองการออกกำลังกาย การบริหารข้อเข่าการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองการนวดบำบัด( Hand to heart)การดูแลผู้สูงอายุ ความรู้เรื่องโรคตา การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดพร้อมให้คำแนะนำเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *