ท่องเที่ยวและกีฬาสุราษฎร์ฯ นำสื่อมวลชนทั่วไทยร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในกิจกรรม “ล่องใต้สายวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 1 – 6 เมษายน พ.ศ.2561

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรม “ล่องใต้สายวัฒนธรรม” ชวนสื่อมวลชนจากภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ร่วมเดินทางไหว้พระวัดสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในวันที่ 1 – 6 เมษายน พ.ศ. 2561  ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 100 คน

            ด้วยสังคมปัจจุบัน ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย ทั้งนี้ กระแสความตื่นตัวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ทำให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับความสนใจและกลายเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญ ในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความรัก และหวงแหนวัฒนธรรมอันมีค่าของชาติ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้เป็นที่รู้จักและกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนอีกทางหนึ่ง ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย ซึ่งสะท้อนอยู่ในวิถีชีวิตและวัดวาอาราม อาทิ วัดพระธาตุสวี ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หาดทรายรี จุดชมวิวเขามัทรี ชุมชนปากน้ำชุมพร วัดถ้ำขวัญเมือง จ.ชุมพร สวนโมกข์พลาราม ศาลหลักเมือง วัดพัฒนาราม พระธาตุศรีสุราษฎร์ จ.สุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุเจดีย์ ศาลหลักเมือง วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) วัดสวนขัน (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์) บ้านคีรีวง อากาศดีที่สุดในประเทศ หนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน จ.นครศรีธรรมราช วัดเขียนบางแก้ว พระสี่มุมเมืองประจำภาคใต้ พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ วังเจ้าเมืองพัทลุง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยนำเสนอผ่านคณะสื่อมวลชนจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ร่วมสำรวจเส้นทางและซึมซับวิถีชีวิตชุมชน ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง เป็นระยะเวลา 6 คืน 5 วัน

            สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นผลให้เกิดการส่งเสริมพัฒนา และนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นที่นิยม ในระดับประเทศและอาเซียน สร้างรายได้ให้ชุมชนและประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

เรือรบหลวงชุมพร ภายในศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

หาดทรายรี

จุดชมวิวเขามัทรี

ชุมชนปากน้ำชุมพร

ชุมชนปากน้ำชุมพร

วัดพระธาตุสวี อ.สวี จ.ชุมพร

สวนโมกข์พลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

สวนโมกข์พลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

สวนโมกข์พลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

พระธาตุศรีสุราษฎร์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลวงพ่อพัฒน์ วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

ศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

บ้านคีรีวง อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

บ้านคีรีวง อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

บ้านคีรีวง อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

วัดพระธาตุน้อย (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์)

วัดพระธาตุน้อย (พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์) อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

ศาลพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ.เมือง จ.พัทลุง

ศาลพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ.เมือง จ.พัทลุง

วังเจ้าเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

วังเจ้าเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

การแสดงรำมโนราห์ วังเจ้าเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

การแสดงรำมโนราห์ วังเจ้าเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง

ถ้ำฉัตทันต์บรรพต วัดเขาอ้อ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

.

วัดเขาอ้อ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

วัดเขาอ้อ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *