สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2559 ปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างยั่งยืน

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2559 เพื่อร่วมรำลึกถึงคุณงามความดีของช้างไทยที่ได้ร่วมสู้รบปกป้องเอกราชของชาติไทยในอดีต พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้คนไทยหันมาสนใจช้างไทย อนุรักษ์ช้างไทย ในฐานะสัตว์คู่บ้านคู่เมืองประจำชาติไทย ซึ่งงานจัดขึ้น ณ บริเวณส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 โดยมีนายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นประธานในงาน

 

DSC_4083 copyสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีตักบาตรแก่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป โดยได้มีการนำ “พลายเอกสิทธิ์” ช้างนักแสดงชื่อดังจากภาพยนตร์และละครหลายเรื่อง ร่วมในการตักบาตรครั้งนี้ จากนั้น พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 99 รูป ร่วมกันสวดชัยมงคลคาถา พร้อมประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ช้าง เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ และนักท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ และนักท่องเที่ยว ยังได้มีการมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ “พลายบิลลี่” และ “พังไชโย” ช้างประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ประกอบไปด้วยผัก ผลไม้ ที่เป็นอาหารที่ช้างชื่นชอบ และนักท่องเที่ยวยังได้ร่วมกิจกรรม “ไลค์ แอนด์ แชร์” ชิงของรางวัลจากสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมการแสดงช้างเล่นน้ำ ชมนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องของช้าง กิจกรรมวาดรูประบายสี นิทานเกี่ยวกับช้าง ถ่ายภาพกับมาสคอตช้างแสนน่ารัก ร่วมสนุกตอบคำถาม เกมส์ใบ้คำจากสุภาษิตช้าง  ลุ้นรับของรางวัลมากมาย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ณ ส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย

 

DSC_4078 copyสำหรับวันช้างไทยนั้น ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์อีกด้วย

DSC_4130 copy

DSC_4123 copy

DSC_4125 copy

DSC_4117 copy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *