เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีร่วมลดภาวะหมอกควัน เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้น และสนับสนุนการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมลดภาวะหมอกควัน เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์และพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนการกำจัดขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ในช่วงที่เกิดภาวะหมอกควันประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทำให้เกิดฝุ่นละออง และเกิดการเสียดสีของเศษใบไม้ที่อาจทำให้เกิดการเผาไหม้ได้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้เพิ่มมาตรการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี โดยแบ่งเป็นพื้นที่ส่วนแสดงสัตว์และพื้นที่การให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งได้จัดทำสปริงเกิลฉีดน้ำในส่วนแสดงสัตว์ต่างๆ และจัดพื้นที่ส่วนแสดงให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมทั้งจัดรถฉีดน้ำในพื้นที่เส้นทางส่วนแสดงซาวันนาซาฟารีและเพรดเดเตอร์พราวน์ ซึ่งเป็นส่วนแสดงที่ให้บริการการนั่งรถชมสัตว์แก่นักท่องเที่ยวทุกวัน ก่อนเริ่มให้บริการ

นอกจากนี้ได้มีการกำจัดขยะโดยการใช้เตากำจัดขยะไร้มลพิษที่ได้รับการแนะนำจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2553 โดยเตากำจัดขยะไร้มลพิษมีระบบการกำจัดขยะที่ไม่ส่งกระทบกับสิ่งแวดล้อม มีระบบดักเก็บมลพิษโดยใช้ไอน้ำในการบำบัดของเสียที่ทำให้เกิดกลิ่นและก๊าซต่างๆ รวมทั้งมีระบบดักเก็บฝุ่นละอองให้ตกตะกอนเหลือเป็นอากาศ หรือไอน้ำ ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศ ที่สำคัญลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะและไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้สนับสนุนการใช้เตากำจัดขยะไร้มลพิษ โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้าศึกษาระบบการกำจัดขยะของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และนอกจากนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังได้กำจัดขยะธรรมชาติ เช่น มูลสัตว์ เศษใบไม้ โดยการแปรรูปเป็นปุ๋ยชีวภาพ เพื่อมอบให้แก่ชุมชนและเกษตรกรในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างปลอดภัย ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ เพื่อเป็นการช่วยลดหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ และเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่สัตว์ป่าและชุมชนอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *