สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดอบรม “ชะมดเช็ดและอีเห็น : การอนุรักษ์และการพัฒนา การจัดองค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและสัตว์ตระกูลชะมด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ

องค์การสวนสัตว์ฯ ประสบความสำเร็จในเรื่องการเพาะขยายพันธุ์ชะมดและสัตว์ตระกูลชะมด โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ สำนักงานอนุรักษ์วิจัย องค์การสวนสัตว์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมภายใต้โครงการวิจัย การจัดองค์ความรู้การเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและสัตว์ตระกูลชะมด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ “ชะมดเช็ดและอีเห็น : การอนุรักษ์และการพัฒนา” ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารโสภณ ดำนุ้ย สวนสัตว์เชียงใหม่

ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาการจัดการด้านเพาะขยายสุขภาพ สุขาภิบาล และสวัสดิภาพสัตว์ ในชะเม็ดเช็ดและสัตว์วงศ์ชะมด เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเกษตรกร สังคม ชุมชน และเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยองค์การสวนสัตว์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ร่วมมือกันจัดตั้ง “ศูนย์สาธิตการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและอีเห็น เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้จากโครงการวิจัยนี้ โดยการใช้การจัดฝึกบอรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดและสามารถปฏิบัติได้จริงแก่เกษตรกรและผู้สนใจ จำนวนทั้งสิ้น 200 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 100 คน ซึ่งมีการประเมินหลังการฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำแก้ไขแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ชะเม็ดเช็ดและสัตว์ตระกูลชะมด เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความสำคัญ เนื่องจากสามารถนำไขของชะมดไปปรุงยาแผนโบราณจะช่วยให้มีคุณสมบัติที่ทำให้มีกลิ่นหอม นอกจากนี้ชะมดเช็ดยังสามารถผลิตกาแฟที่มีสรรพคุณทางยาได้อีก นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจรับชมชะมดเช็ดและสัตว์ตระกูลชะมด สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ณ ส่วนจัดแสดงชะมด ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *