โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาส ครบรอบ 130 ปี

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาส ครบรอบ 130 ปี พร้อมด้วยแต่งตั้งนายแพทย์มาโนช เล้าวงค์ เป็นรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหาชวโรจน์ ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย และศจ.สมชิด หัวหน้าประธานกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เป็นประธานพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาส โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ครบรอบ 130 ปี และพิธีแต่งตั้ง นายแพทย์มาโนช เล้าวงค์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ และกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ที่ ห้องนมัสการ Edwin B. McDaniel

เนื่องด้วยวันครบรอบโรงพยาบาลแมคคอร์มิค 130 ปี ตรงกับวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา ได้จัดพิธีวางศิลาราก “อาคารหอพักแพทย์”ของโรงพยาบาล บริเวณด้านหลังโรงพยาบาล ทำพิธีวางศิลารากโดย ศจ.ดร.รุ่ง เริงสันติ์อาจิณ และศจ.ดร.ทวีศักดิ์ มหาชวโรจน์ โดยจะดำเนินการก่อสร้างเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเป็นองค์กรภายใต้มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อีกทั้งประวัติศาสตร์ในพันธกิจการบำบัดรักษาภายใต้พันธกิจแห่งการประกาศพระกิตติคุณพระเจ้า ผ่านทางการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ด้วยความรักตามแบบพระเยซูคริสต์ โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และฐานะทางเศรษฐกิจ จึงมุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยความรัก ความห่วงใยและความปลอดภัย ผ่านทางการรักษาอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งโดยพระคุณและการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านผู้รับใช้ คณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน โดยเฉพาะนายแพทย์เอ็ดวิน ชารลส์ คอร์ท รวมทั้งผู้บริหารที่ผ่านมาได้นำความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาอย่างยั่งยืนของการแพทย์แผนปัจจุบันสู่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือและประเทศไทยถึงปัจจุบันทั้งนี้ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตั้งอยู่บนถนนแก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้บริการรักษาพยาบาลทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มโรค ทั้งอายุรกรรม สูติกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยกรรมประสาท ทางเดินอาหารและตับ จักษุคลินิก หู คอ จมูก อุบัติเหตุฉุกเฉิน ทันตกรรม การผ่าตัดสมอง การผ่าตัดส่องกล้อง ให้บริการฟอกไต เคมีบำบัด กายภาพบำบัด และให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิญญาณ ดังปณิธานของโรงพยาบาล “นำความแตกต่าง ตามอย่างพระคริสต์ ดูแลชีวิตแบบองค์รวม”ซึ่งในปีพุทธศักราช 2472 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้เสด็จมาทรงงานแพทย์เยี่ยงสามัญชน ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พระจริยวัตรที่งดงาม ตลอดจนน้ำพระทัย ที่ทรงสำแดงออกต่อประชาชนผู้เจ็บป่วย ด้วยความพระเมตตากรุณา จึงเป็นที่เคารพรัก และประทับใจของชาวเชียงใหม่ ได้พร้อมใจกันถวายสมัญญานามพระองค์ว่า “หมอเจ้าฟ้า”อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาชีพทางการแพทย์ ด้านสิ่งแวดล้อมของอาคารสถานที่ต่างๆ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการเยียวยารักษาและพักฟื้นของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ตลอดจนกระทั่งการพัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาให้ทัดเทียมทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นด้าน องค์ความรู้ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยทางการแพทย์ เพื่อตอบสนองความเชื่อมั่นของประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่ไว้วางใจใช้บริการตลอดมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *