NIA จับมือ STeP พร้อมเครือข่ายพันธมิตร เดินหน้าสร้าง Startup ภาคเหนือ ในโครงการ “พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการใหม่ภาคเหนือ รุ่นที่ 2”

จากกระแสตอบรับและความสำเร็จในโครงการ “พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการใหม่ภาคเหนือ รุ่นที่ 1” ซึ่งสามารถเติมเต็ม Ecosystem ด้วยผู้ประกอบการใหม่ (Startups) ที่มีความพร้อมดำเนินธุรกิจมากกว่ากว่า 30 ราย และได้รับการพิจารณาสนับสนุนทุนต่อยอดธุรกิจมูลค่า 19 ล้านบาทเสร็จสิ้นเมื่อปี 2560 ไปแล้วนั้น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าการสนับสนุนสร้าง Startups ภาคเหนือให้มีความรู้ความสามารถเพื่อยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจด้วยโครงการ “พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการใหม่ภาคเหนือ รุ่นที่ 2 – Northern Innovative Startup Thailand (NIST) : Batch 2” กำหนดเปิดตัวโครงการฯ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 2561 ณ Nimman Convention Centre โรงแรม ยู นิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักโครงการ คือ เครือข่ายทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur Council : YEC), กลุ่ม Startup และกลุ่มที่มีศักยภาพในการเป็น Startup ตลอดจนกลุ่มผู้บริหารขององค์กร บริษัท หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยที่มีให้บริการด้านการบ่มเพาะธุรกิจให้บริการมีกิจกรรมส่งเสริม Startup ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้อุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 ด้าน ดังนี้

 

อสังหาริมทรัพย์ (PropertyTech)

การเกษตรและอาหาร (AgriTech / Food Startup)

การแพทย์และสาธารณสุข (HealthTech)

การเงินและการธนาคาร (FinTech)

อุตสาหกรรมการศึกษา (IndustryTech)

การท่องเที่ยว (TravelTech)

ไลฟ์สไตล์ ( LifeStyle)

พาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

เทคโนโลยีภาครัฐ/การศึกษา (GovTech/EdTech)

ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการฯ จะได้เรียนรู้และฝึกฝนผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมมากมาย ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างสมบูรณ์ อาทิเช่น กิจกรรม 4 Days Startup Boot Camp, กิจกรรม 6 Weeks Coaching Program, กิจกรรม Feasibility Study, การ Pitching เพื่อนำเสนอแผนธุรกิจ โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการสนับสนุนทุนดำเนินธุรกิจจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านบาท

โครงการ “พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการใหม่ภาคเหนือ รุ่นที่ 2 – Northern Innovative Startup Thailand (NIST) : Batch 2” จึงนับเป็นโครงการที่มีกิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการให้มีความรู้ความสามารถในการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *