ททท.ลำปาง ชวนเที่ยวเส้นทาง 106 ศรัทธา 3 คูรบาสู่ล้านนาหละปูน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง ชวนท่องเที่ยว “เส้นทาง 106 ศรัทธา 3 ครูบาสู่ล้านนาหละปูน” (เถิน – ลี้ – บ้านโฮ่ง – ป่าซาง – ลำพูน) ซึ่งอดีตเคยเป็นเส้นทางหลักของผู้คนในการสัญจรสู่ภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ โดยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางศรัทธาของ 3 ครูบา อันได้แก่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย ครูบาเจ้าอภิชัยขาวปี และครูบาชัยยะวงศาพัฒนา พร้อมทั้งยังอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย…

Read more

พบฝูงนกกระยางขาวและนกปากห่างจำนวนมากหากินตามทุ่งนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ฝูงนกกระยางขาวและนกปากห่างจำนวนมากหากินตามทุ่งนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ คาดอพยพมาหากินหลังพื้นที่ทำนาหลายแห่งงดการทำนาปรัง…

Read more

หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามมาตรการของจังหวัด

หลายอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ ลดปัญหาหมอกควันไฟป่า ตามมาตรการของจังหวัด พร้อมทั้งเปิดห้องปลอดภัยจากฝุ่น (Safety Zone) ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางเข้าใช้บริการได้ทันที…

Read more

เปิดตัว AirCMI ต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมนำร่องจังหวัดเชียงใหม่

ป.ย.ป. พร้อมภาคีเครือข่าย เปิดตัวโครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควัน โดยใช้ระบบบริหารจัดการปัญหาฝุ่นควัน (AirCMI) ต่อนายกรัฐมนตรี โดยจะใช้นำร่องในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ …

Read more

“ซันสวีท” ผนึก “สยาม เดลมองเต้” ผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกล่องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด ผลิตสินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกล่อง ในรูปแบบ Tetra Recart Packages โดยสยามเดลมองเต้เป็นผู้ผลิตสินค้าและซันสวีทเป็นผู้จัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “KC” ซึ่งมีแผนจัดจำหน่ายไปทั่วโลก…

Read more