สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 63

สำนักงานชลประทานที่ 1 ประชุมวางแผนบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 63 เพื่อจัดสรรการใช้น้ำในฤดูแล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกพื้นที่…

Read more

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ภายใต้แนวคิด “Communities Make the Difference รวมพลังชุมชนเพื่อยุติเอดส์ ”

มูลนิธิเอ็มพลัสเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเมญ่าฯ จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก (World AIDS Day) ภายใต้แนวคิด “Communities Make the Difference รวมพลังชุมชนเพื่อยุติเอดส์ …

Read more