กรรมการผู้จัดการ เชียงใหม่ ซู อควาเรียมต้อนรับ น้อง ๆ จากโรงเรียนบ้านขุนตื่น ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 32 คน ได้เดินทางจาก อ.อมก๋อยมาเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่

กรรมการผู้จัดการ เชียงใหม่ ซู อควาเรียมต้อนรับ น้อง ๆ จากโรงเรียนบ้านขุนตื่น ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 32 คน ได้เดินทางจาก อ.อมก๋อยมาเที่ยวที่สวนสัตว์เชียงใหม่ …

Read more

ทปอ. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “รู้ก่อนได้เปรียบ…เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63”

(ทปอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ดำเนินการ จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจกับระบบบริหารจัดการ TCAS…

Read more

อธิดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามตรววจเยี่ยม Smart Farmer ต้นแบบ อ.แม่ริม

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ พบปะ เยี่ยมชม สวนดอกไม้ I Love Flower Farm เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มฯ ซึ่งเป็นช่วงจัดนิทรรศการ “ดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว”…

Read more

รมว.ทส. ลงพื้นที่ต้นแบบโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ที่ชุมชนแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ต้นแบบโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ชุมชนแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน…

Read more

อินทนท์5 องศา นักท่องเที่ยวต่อคิวยาวรอเข้าเดินชมกิ่วแม่ปาน

อินทนท์ 5 องศา นักท่องเที่ยวต่อคิวยาวรอเข้าเดินชมกิ่วแม่ปาน ยังลุ้นเหมบขาบต่อ ยอดนักท่องเที่ยวเกือบ 7 พันคน…

Read more

สมาคมรามคำแหงเชียงใหม่เตรียมจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมมอบ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

สมาคมรามคำแหงเชียงใหม่เตรียมจัดงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมมอบ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แผ่นดิน 5 คน…

Read more