เปิดแล้วยิ่งใหญ่ “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางประตี๊บ” หนองบัวพระเจ้าหลวงดอยสะเก็ด เชียงใหม่

เริ่มแล้วอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับ “เทศกาลโกมล้านนา ปู่จาผางประตี๊บ” ลอยกระทงหนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตระการตาด้วยโคมไฟกว่า 2 หมื่นดวง ผางประทีปนับหมื่นดวง ตกแต่งในแบบล้านนา พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 มีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธาน ซึ่งงานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2562 ณ หนองบัวพระเจ้าหลวง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่…

Read more

ลอยกระทงใต้น้ำ แห่งเดียวในประเทศไทย

เชียงใหม่ซูอควาเรียมได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับประเพณียี่เป็ง ลอยกระทงใต้น้ำ ซึ่งถือเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย…

Read more

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ทั่วบริเวณคูเมืองเชียงใหม่คูเมือ

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ทั่วบริเวณคูเมืองเชียงใหม่คูเมือง เพื่อบูชาพระพุทธคุณ และแสดงว่าเข้าสู่เทศกาลยี่เป็งแล้ว…

Read more

อาร์มี่แลนด์กับกิจกรรมที่ห้วยตึงเฒ่า ที่มีกิจกรรมตลอดทั้งปี

อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่าสร้างแลนด์มาร์คใหม่เกิดขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัสและเช็คอิน ไม่ว่าคนไทยและต่างชาติต้องแวะมา มีกิจกรรมมากที่สุดในประเทศนำจักรยานที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศนำเข้าจากต่างประเทศเพียง 2 ลำ น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า มีกิจกรรมมากมายตลอดทั้งปี…

Read more

เมญ่าฯ ร่วมจุดไฟส่องประกายรอบเมืองรับประเพณียี่เป็ง

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ในงานต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ณ ลานประตูท่าแพ เชียงใหม่…

Read more

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สืบสานประเพณี “ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่”

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม“ลอยกระทงชมสัตว์ป่า สนุกเริงร่า ยี่เป็งเชียงใหม่” พร้อมจุดผางประทีป เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ และต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง…

Read more