ถนนท่าแพเริ่มสวยงามผู้ประกอบการตกแต่งด้วยโคมไฟแบบล้านนา ขณะที่ร้านนวดไทยนำเก๋จัดโปรเอาใจช่วงยี่เป็ง

ถนนท่าแพเริ่มสวยงามผู้ประกอบการตกแต่งด้วยโคมไฟแบบล้านนา ขณะที่ร้านนวดไทยนำเก๋จัดโปรเอาใจช่วงยี่เป็งจัดออเดิร์ฟเมือง ขนมหวานไทย และน้ำสมุนไพรไทยฟรี นวดไปชมขบวนแห่บนถนนท่าแพ พร้อมจัดนวดฟรี 1 ชั่วโมงสำหรับคนเกิด 3 เดือนพย. ธค.62 และมค 63…

Read more