ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นำทัพเครือข่าย iP (คู่คิดอุตสาหกรรม) กว่า 30 หน่วยงาน เปิดเวที “SMEs Service Day บริการดีๆ ที่ SMEs ควรรู้” กระตุ้น SMEs จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ปี 2020

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยหน่วยงานเครือข่าย iP คู่คิดอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา กว่า 30 หน่วยงาน  ร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง “SMEs Service Day บริการดีๆ ที่ SMEs ควรรู้” เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน …

Read more

ซันสวีท จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณพร้อมหารือความร่วมมือนวัตกรรมเกษตรผสมผสานเทคโนโลยีความแม่นยำสูง

บมจ.ซันสวีท ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่น ๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ‘KC’ จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณพร้อมหารือความร่วมมือนวัตกรรมเกษตรผสมผสานเทคโนโลยีความแม่นยำสูง…

Read more