ขบวนแห่ยิ่งใหญ่ตระการตา “ประเพณีสลากย้อม” อัตลักษณ์หนึ่งเดียวในโลก ที่จังหวัดลำพูน

นายนพดล  ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. นำเสนอการชูภาพลักษณ์ความเป็นวิถีไทย ภายใต้แนวคิด  Amazing Thailand Go Local และให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มีเสน่ห์ด้านวัฒนธรรม และประเพณีที่มีเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ของพื้นที่กับงาน “ประเพณีสลากย้อม เมืองลำพูน” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ศูนย์รวมความศรัทธาของชาวลำพูน…

Read more