เปิดยิ่งใหญ่ “ศูนย์ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่” “CHIANGMAI REAL ESTATE EXCHANGE CENTER” เชื่อมการลงทุนและท่องเที่ยวไทยจีน

เนื่องด้วยประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนาน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม อาทิ ความเป็นเมืองพี่เมืองน้อง เมืองคู่ค้า เมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีประชาชนชาวจีนจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงใหม่ และส่งผลดีให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง…

Read more