GMM Grammy จับมือ Zaap Party จัดงาน Chang Music Connection presents “เชียงใหญ่เฟส” มหกรรมดนตรีใหญ่ที่สุดในภาคเหนือที่ลานเนินนุ่ม จังหวัดเชียงใหม่

คนรักเสียงเพลงชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง จะได้เฮ!!!กันอีกครั้ง กับการมาของเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ ที่จะเปลี่ยนเมืองเชียงใหม่ ให้กลายเป็นเมืองมหัศจรรย์อลังการ กับบรรยากาศหนาวปลายปี “เชียงใหญ่เฟส” ที่งานนี้รวบรวม 40 ศิลปินโชว์เหนือ ระดับท็อปของประเทศ เยอะที่สุดจากทุกค่าย ครบทุกแนวดนตรี ร๊อค ป๊อป ฮิปฮอป แดนซ์ และอินดี้ ขนมาหมดทั้งวงการเพลง…

Read more

กรมพัฒนาที่ดิน จัดโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการเกษตรวิชญา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมุ่งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์บริเวณบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่จำนวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้พระราชทานชื่อศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรบ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า “เกษตรวิชญา” แปลว่า “ปราชญ์แห่งการเกษตร”…

Read more