สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง !! “SUN ส่งเสริมปลูกข้าวโพดหวาน ทนแล้ง เสริมรายได้เกษตรกร”

กลุ่มข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป จัดการประชุมคณะวัตถุดิบข้าวโพดหวานครั้งที่ 2 สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง !! “SUN ส่งเสริมปลูกข้าวโพดหวาน ทนแล้ง เสริมรายได้เกษตรกร”…

Read more

หลายภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร่ เพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 เน้นปลูกป่า 3 อย่างเพื่อให้เกิดการพึ่งพากันกว่า 1 หมื่นต้น

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการทำเหมือง ของบริษัท ศิลาสามยอด จำกัด เป็นปีที่ 4  ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พื้นที่ทำเหมือง บริษัท ศิลาสามยอด จำกัด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน…

Read more