จังหวัดลำปาง ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่น จัดกิจกรรม “เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลมแจ้ห่มวังเหนือ” สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดให้สามารถรองรับการท่องเที่ยวได้ทั้งปี

จังหวัดลำปาง จับมือหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “เทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ” ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณสันเขื่อนกิ่วลม ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่ดำเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง ในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมงานจำนวนมาก…

Read more