เริ่มแล้ว งาน Lanna Expo 2019 “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา” งานใหญ่ประจำปีของชาวเหนือ

เริ่มแล้ว งาน Lanna Expo 2019 “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา” งานใหญ่ประจำปีของชาวเหนือ นำของดี สินค้าเด่น ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงพร้อมจำหน่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่…

Read more

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “มหกรรมผ้าพื้นถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์” ภายในงาน Lanna Expo 2019

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน   “มหกรรมผ้าพื้นถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริม สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา องค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ภายในงาน Lanna Expo 2019 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน…

Read more