เชียงใหม่เฟรชมิลค์ เปิดบ้านหลังใหม่ เพิ่มกำลังการผลิตเพื่อส่งมอบนมคุณภาพสู่ผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ได้จัดงานแกรนด์โอเพ่นนิ่ง “Chiangmai Freshmilk Office” บ้านหลังใหม่ ในที่ตั้งเดิมขึ้น ณ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดย เชียงใหม่เฟรชมิลค์ ดำเนินการผลิต ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ นมปรุงแต่งพร้อมดื่ม ไอศกรีม ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีกำลังการผลิตสูงสุด 191 ตันต่อวัน รับน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเครือข่ายกว่า 250 ครัวเรือน…

Read more

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนางานหัตถกรรมเครื่องเขิน สู่อุตสาหกรรม LifeStyle ให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องเขินล้านนา สู่อุตสาหกรรมสินค้า LifeStyle และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล…

Read more