สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จับมือสมาคมไทยล้านนาสปา เตรียมจัดประชุมวิชาการสปา และมอบรางวัล Chiang Mai SPA Award 2019 เพื่อส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

วันนี้ (20 มิ.ย.62) เภสัชกรพลแก้ว วัชระชัยสุรพล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายวัชรพงค์ กลิ่นปราณีต นายกสมาคมไทยล้านนาสปา และนางสาวจุฬาลักษณ์ เศรษฐกร อุปนายกสมาคมไทยล้านนาสปา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “Chiang Mai Spa Award 2019” เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์สปาไทย สู่สายตาสปาโลก โดยจัดแถลงข่าวที่ร้าน Cafe De Mesuem จังหวัดเชียงใหม่…

Read more

ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออก นาทีมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคตะวันออก งานส่งเสริมการขาย “More Fun@ตะวันออก : สีสันแห่งความสุข” วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ประกอบด้วย สานักงานพัทยา ระยอง จันทบุรี ตราด กาหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคภาคตะวันออกกับจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจากภูมิภาคภาคเหนือซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวชายทะเล ให้เดินทางกระจายตัวสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกมากขึ้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกได้พบปะและนาเสนอกิจกรรมและสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายจากภาครัฐและเอกชน (Buyer) จากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง จึงกาหนดจัดงานส่งเสริมการขาย ภายใต้งาน “More Fun@ตะวันออก : สีสันแห่งความสุข” ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม U Nimman Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ และในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ …

Read more