บสย. โกอินเตอร์ ผนึก KOTEC ดึงนักลงทุนเกาหลีใต้เข้าไทย รับนโยบาย EEC รัฐบาล

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ KOTEC บรรลุข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริม แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลด้านระบบการค้ำประกันสินเชื่อระหว่างไทย-เกาหลี พร้อมหนุนนักลงทุนแดนกิมจิ เพิ่มโอกาสขยายการลงทุนโดยตรงในประเทศไทย ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลังพบตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ ปี 2561 มีมูลค่ากว่า 54,000 ล้านบาท…

Read more

คณะวิจิตรศิลป์ มช. เชิญร่วมพิธี“ฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครล้านนา”18-20 มิ.ย.นี้

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มหน่อศิลป์ ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรม หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และศรัทธา สาธุชนชาวเชียงใหม่ จะได้จัดงานไหว้สาบูชาครูบ้าน ครูเมืองและบวงสรวงบรรพกษัตริย์อารักษ์หลวงนครเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ครบ 3 ขวบปี 4 รวงข้าว ครั้งที่ 4 เป็นปีที่ 12 ระหว่างวันที่ 18 -20 มิถุนายน 2562 ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ เพื่อความผาสุก อยู่ดีกินดี อุดมสมบูรณ์

Read more

เทศบาลเชิงดอยจัดยิ่งใหญ่ “เชิงดอยเกมส์” ครั้งที่ 21 เน้นให้ประชาชนดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย พร้อมสร้างความสามัคคีในตำบล

เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล “เชิงดอยเกมส์” ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนภายในตำบล พร้อมมุ่งเน้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกาย…

Read more