Home & Decor’ Expo มหกรรมสินค้าและของตกแต่งบ้าน SALE ครั้งใหญ่ ลดสูงสุด 80%! วันที่ 7-16 มิถุนายน 2562 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ผนึกกำลัง ครั้งแรกของภาคเหนือ จัดงาน “Home & Decor’ Expo” มหกรรมสินค้าและของตกแต่งบ้าน SALE ครั้งใหญ่ ลดสูงสุด 80%!…

Read more

หม่อมหลวง ปนัดดา เน้นย้ำ คนไทยต้องรู้รักสามัคคี และยึดมั่นในความจงรักภักดี

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ขอให้ทุกฝ่ายยึดตามหลักคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเดินตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท…

Read more

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ครั้งที่ 41…

Read more