สสจ.เชียงใหม่ เตือน กินเห็ดป่าเสี่ยงอันตราย

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนกินเห็ดป่าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงอันตราย ขอให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของเห็ดให้แน่ชัดก่อนรับประทาน…

Read more