เปิดแล้ว “Lanna Cuisine For Cultural Tourism”

เชิญชวนลิ้มรสชาติอาหารพื้นถิ่นชาติพันธ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและรสชาติที่ไม่เหมือนใคร ส่งเสริมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย…

Read more

BNK48 บุกเมญ่าฯ เชียงใหม่ ขนทัพนักแสดงนำจากภาพยนตร์ “Where We Belong” ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่า มาแจกความน่ารักสดใส

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ร่วมกับโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เมญ่า เชียงใหม่ จัดงาน Movie Star Show เอาใจเหล่าโอตะและแฟนภาพยนตร์ “Where We Belong”…

Read more

” เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4 (Chiang Mai Book Fair 2019) ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 7 ก.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต”

เปิดประสบการณ์ใหม่ท่องไปกับดินแดนตัวหนังสือ ในงาน เชียงใหม่บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4

(Chiang Mai Book Fair 2019) ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. – 7 ก.ค. 62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต…

Read more

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เปิดโครงการ Northern Thailand Food Valley มุ่งสร้างฐานรากที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ หวังเดินหน้าไปสู่ครัวโลกได้อย่างยั่งยืน

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม เปิดโครงการ Northern Thailand Food Valley มุ่งสร้างฐานรากที่มั่นคงของอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือ หวังเดินหน้าไปสู่ครัวโลกได้อย่างยั่งยืน…

Read more

“หลักเณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยานที่ควรรู้ไว้ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562นี้

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่กำกับดูแลด้านการบินของไทย ได้ออกประกาศ “หลักเณฑ์การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นบนห้องโดยสารอากาศยาน…

Read more

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ มสธ. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแบบร่วมกลุ่ม และกิจกรรมเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว ยกระดับหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบรวมกลุ่ม (Group Training) และ กิจกรรมเชื่อมโยงชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยว พร้อมกับการแถลงข่าวกับสื่อมวลจำนวน 18 สำนักข่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพด้านการบริหารจัดการชุมชนและการนำอัตลักษณ์ หรือจุดเด่นของชุมชนมาประยุกต์สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ ชุมชนด้านต่างๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ …

Read more

ตื่นตา งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรข้าวโพดหวาน  “ซันสวีท” ครั้งที่ 4 

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอุตสาหกรรมการเกษตรยักษ์ใหญ่ของเชียงใหม่ จัดงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรข้าวโพดหวาน “ซันสวีท” ครั้งที่ 4” ช่วยเพิ่มความรู้และขีดความสามารถในการทำการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่…

Read more

เริ่มแล้ว งาน Lanna Expo 2019 “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา” งานใหญ่ประจำปีของชาวเหนือ

เริ่มแล้ว งาน Lanna Expo 2019 “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา” งานใหญ่ประจำปีของชาวเหนือ นำของดี สินค้าเด่น ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงพร้อมจำหน่ายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่…

Read more

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน “มหกรรมผ้าพื้นถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์” ภายในงาน Lanna Expo 2019

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน   “มหกรรมผ้าพื้นถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์” ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริม สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา องค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ภายในงาน Lanna Expo 2019 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวรายงาน…

Read more