สสว. ปั้น Micro Enterprises สู่การค้าระหว่างปท. ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มธุรกิจ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เตรียมนำข้อมูลเสนอที่ประชุมในฐานะประธานอาเซียน

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ปั้น Micro Enterprises สู่การค้าระหว่างปท. ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มธุรกิจ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เตรียมนำข้อมูลเสนอที่ประชุมในฐานะประธานอาเซียน ไทยประธานอาเซียน ปี 2019    สสว.ได้เตรียมนำเสนอแผนส่งเสริมดิจิทัลใน Micro Enterprises  โดยการสร้าง Born Global ผ่านแพลตฟอร์ม เชิงลึก รวดเร็ว พร้อมจัดเวทีสัมมนา Global Digitalization Model for Micro Enterprises  นำผู้ประกอบการรายย่อยทั่วอาเซียน  ร่วมถ่ายทอดความรู้ และนำผู้ประกอบการรายย่อยของไทย  20 ราย อบรมวิธีบุกตลาดต่างประเทศ ตั้งเป้าภายใน 5

Read more

บสย.จัดการอบรมโครงการผู้ประกอบการSMEs ปี2562 ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) สำนักงานภาคเหนือตอนบน  จัดอบรมโครงการผู้ประกอบการSMEs ปี2562 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด…

Read more