“พรอมเมนาดา เชียงใหม่ ปรับโฉมใหม่สุดว้าวรองรับนักช้อป ตอกย้ำเตรียมพร้อมเพื่อทุกคนในครอบครัว”

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ คุณมาร์ติน แวน ลิเบิร์ก ประธานกรรมการบริหาร (Mr.Martin Van Lieburg Position: Chief Executive Officer) เน้นย้ำศักยภาพศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทั้งด้านการบริหาร และการบริการ ให้พร้อมที่สุด เพื่อขยายฐานลูกค้าสู่รอบนอกตามผังเมืองเชียงใหม่…

Read more

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา เปิดงานประชาสัมพันธ์การผลิตลิ้นจี่คุณภาพ (ลิ้นจี่ห่อ) พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ สวนลิ้นจี่วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ลิ้นจี่ป่ากล้วย ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อเปิดงานประชาสัมพันธ์การผลิตลิ้นจี่คุณภาพ (ลิ้นจี่ห่อ) และการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรพะเยาก้าวไกล ข้าว ลิ้นจี่ ลำไย แคนตาลูป สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 พร้อมพบปะและให้คำแนะนำด้านต่างๆ แก่เกษตรกรในพื้นที่ หวังให้เกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพผลผลิต จำหน่ายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา…

Read more