สวนสัตว์เชียงใหม่จัดพิธีพุทธาภิเษกองค์พระ “พระนวพุทธมหาบารมี” ณ วัดกู่ดินขาว เพื่อความเป็นศิริมงคล

สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้จัดพิธีพุทธาภิเษกองค์พระพุทธรูป “พระนวพุทธมหาบารมี” ขึ้น ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ วัดกู่ดินขาว ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่…

Read more