จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี พระคู่บ้าน คู่เมือง ประจำปี พ.ศ.2562 อย่างยิ่งใหญ่

จังหวัดแพร่เตรียมจัดงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุณี พระคู่บ้าน คู่เมือง ประจำปี พ.ศ.2562 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงถึงความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ ทั้งศิลปวัฒนธรรม การแต่งกาย วิถีชีวิตและประเพณีของจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดแพร่ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม…

Read more