SUN อนุมัติจ่ายปันผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) “SUN” นำโดยนายไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น SUN ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 139 หมู่ 4 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่…

Read more

กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ คุ้มเสือแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ทหารเสือ “ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019

กองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับ คุ้มเสือแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ทหารเสือ “ทุ่งยั้งทัพ” MINI MARATHON 2019 ซึ่ง รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบทุน จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับทั้ง 2โรงพยาบาล โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลอมก๋อย โดยรายได้หลักหักค่าใช้จ่าย ได้นำมอบให้กับทั้ง 2 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 200,000 บาท ไม่เพียงเท่านั้นหน่วยงานเอกชนหลายหน่วยงานยังร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นจำนวนมาก…

Read more