เชียงใหม่ จัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2562

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2562 ภายใต้แนวคิด เล่าเรื่องเมืองล้านนา เบิกศักรามิ่งมงคล ป๋าเวณีเมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ …

Read more

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จัดงาน “ข่วงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และบริเวณพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม…

Read more