ไทยเบฟ ขานรับปีวัฒนธรรมแห่งอาเซียน “ASEAN Cultural Year 2019” ขยายเครือข่ายพันธมิตร สานต่อความสำเร็จ “Water Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 5 ชูแนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” จัดเต็มพร้อมกัน 4 ภาค กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-อุดรธานี-ภูเก็ต

27 มีนาคม 2562 กรุงเทพมหานคร – บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตรอีกหลายภาคส่วน สานต่อความสำเร็จงานWater Festival 2019 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย”  ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อยู่เย็น เป็นสุข” สงกรานต์นี้ดีงาม…ที่ไหนก็มีสุข …

Read more

ต้าหลี่ – เชียงใหม่ สานความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการค้าร่วมกัน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการประชุมสัมมนา ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวทางสายการบิน แหงประเทสไทย กับเมืองต้าหลี่ ประเทศจีน โดยในการประชุมครั้งนี้ทาง มูลนิธิพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับมอบหมายให้เป็นดำเนินงาน และผู้ประสานหน่วยงานราชการหน่วยงานภาคเอกชน เข้ารับฟังและร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว บริการอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งทางด้านการค้า และ การเปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่-ต้าหลี่ …

Read more