บสย. ตั้ง ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ นั่งที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กร

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  แต่งตั้ง ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ฯ  นั่งที่ปรึกษาแผนปรับโครงสร้างองค์กรและบุคลากร  ยกระดับสู่องค์กรรัฐวิสาหกิจ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  …

Read more

UNDER ARMOUR เปิด BRAND HOUSE สาขาแรกในเชียงใหม่ที่เมญ่าฯ

คุณศรายุทธ ทองร่มโพธิ์  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์  ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พร้อมด้วยคุณภัทร ขันธะชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์  ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์  มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับคุณปริศนา ศิริสมถะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยู เอ สปอร์ต (ประเทศไทย) …

Read more