จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหลายองค์กรเครือข่าย เตรียมจัดงาน “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2562”

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เตรียมจัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2562 : Chaing Mai Songkran Festival 2019 “เล่าเรื่องเมืองล้านนา เปิดศักราชมิ่งมงคล ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ อย่างปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์”…

Read more

ไทยเวียตเจ็ทเพิ่มเที่ยวบินรับสงกรานต์ พร้อมโปร “บินเหนือเมฆ” เส้นทางบินสู่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย ราคารวมเริ่มต้นเที่ยวละ 479 บาท (รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าตัดบัตรเครดิตแล้ว)

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ด้วยการเพิ่มเที่ยวบินสู่จังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ราคารวมเริ่มต้นเที่ยวละ 479 บาท (รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าตัดบัตรเครดิตแล้ว) เปิดให้จองระหว่างวันที่ 27 มี.ค. – 5 เม.ย. 2562 

Read more

กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดสัมมนา อาชีพใหม่ที่มีอนาคต ช่าง Seamer” 

กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปจัดสัมมนา “อาชีพใหม่ที่มีอนาคต!!!ช่าง Seamer”  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระป๋อง-ฝา และเครื่องปิดฝา…

Read more

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ติดตามเหตุไฟป่าบริเวณหลังห้วยตึงเฒ่า โดยทุกภาคส่วนระดมกำลังเข้าดับอย่างเต็มที่

ผู้ว่าราชเชียงใหม่ ติดตามเหตุไฟป่าบริเวณหลังห้วยตึงเฒ่า โดยทุกภาคส่วนระดมกำลังเข้าดับอย่างเต็มที่ เบื้องต้นสันนิษฐานว่าลักลอบจุดไฟล่าสัตว์…

Read more

นายกเทศบาลนครเชียงใหม่ออกแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนและสั่งการให้มีการระดมฉีดน้ำในตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุด

เทศบาลนครเชียงใหม่ระดมฉีดน้ำในตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุด เพื่อบรรเทาหมอกควันในเชียงใหม่…

Read more