ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจติดตามผลโครงการก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ภายใต้งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีในพื้นที่อำเภอหางดง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจติดตามผลโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู ลำเหมืองอกนก หมู่ที่ 4 บ้านบวก ตำบลหนองแก๋ว และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อการอุปโภคและป้องกันน้ำท่วม ในเขตลำเหมืองพญาบ้านสัน ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา…

Read more