กระทรวงวัฒนธรรม จับมือจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2562

กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานปอยส่างลอง ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงามของชาวไทยใหญ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมสร้างรายได้สู่ประชาชนและท้องถิ่น…

Read more