“ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่” เตรียมจัดยิ่งใหญ่ “การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก” IRON BRIDGE CHIANGMAI minimarathon 2019 สัมผัสสะพานประวัติศาสตร์ ขัวเหล็กนวรัฐ และ ย่านไนท์บารซ่า ถนนเศรษฐกิจที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  : บริษัท ทีซีซี รีเทล เชียงใหม่ (จำกัด) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์  ในย่านถนนช้างคลาน ซึ่ง เป็นแหล่งธุรกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ธุรกิจในกลุ่ม ประกอบด้วยโครงการบ้านโบราณเชียงใหม่ (Ancient House Chiangmai), โครงการตลาดอนุสาร (Anusarn Market),โครงการกาแลไนท์บาซาร์ (Kalare Night Bazaar),โครงการไนท์บาซาร์เชียงใหม่ (Night Bazaar Chiangmai)โครงการกาแลสุริวงศ์ (Suriwong Center) ทั้งนี้ยังมี โรงแรมไนท์บาซาร์ เพลส , ซี เอช โฮเต็ล  , อิมอีโค่  , อิมท่าแพ

Read more