“พลังธรรมใหม่” ลงพื้นที่หาเสียงตลาดวโรรส และสามกษัตริย์ ชูนโยบายทวงคืนพลังงาน พร้อมอ้อนขอโอกาสทำงานเพื่อชาวเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ตลาดวโรรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พรรคพลังธรรมใหม่ นำโดย นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรค พร้อม “น้องมินท์” นางสาวไพลิน เซลามัน ผู้สมัคร สส.เชียงใหม่เขต 1 และผู้สนับสนุนพรรค ลงพื้นที่ตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยเดินแจกใบประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำตัวและนโยบายพรรค พร้อมขอคะแนนเสียงจากชาวเชียงใหม่ โดยได้รับความสนใจจากพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดให้การตอบรับเป็นอย่างดี…

Read more

“สวนสัตว์เชียงใหม่ กับกิจกรรมวันช้างไทย 2562”

สวนสัตว์เชียงใหม่ กับกิจกรรมวันช้างไทย 2562 ตามมติของคณะรัฐมนตรีเนื่องในวันช้างไทย 13 มีนาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและให้เกียรติช้างที่มีความสำคัญต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน รวมทั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมกันอนุรักษ์และเห็นความสำคัญของช้างไทย…

Read more